Snack Chiêm tinh

hay còn gọi là chiêm tinh không cần nghĩ

Bản đồ sao cá nhân

Nhà

Mặt trời trong các nhà
Mặt trăng trong các nhà
Sao Thủy trong các nhà
Sao Kim trong các nhà
Sao Hỏa trong các nhà
Sao Mộc trong các nhà
Sao Thổ trong các nhà
Sao Thiên Vương trong các nhà
Sao Hải Vương trong các nhà
Sao Diêm Vương trong các nhà

Góc hợp

Góc hợp với Mặt trời
Góc hợp với Mặt trăng
Góc hợp với sao Thủy
Góc hợp với sao Kim
Góc hợp với sao Hỏa
Góc hợp với sao Mộc
Góc hợp với sao Thổ
Góc hợp với sao Thiên Vương
Góc hợp với sao Hải Vương
Góc hợp với sao Diêm Vương

Bản đồ sao cặp đôi/Synastry

Nhà

Mặt trời trong các nhà
Mặt trăng trong các nhà
Sao Thủy trong các nhà
Sao Kim trong các nhà
Sao Hỏa trong các nhà

Góc hợp

Góc hợp với Mặt trời
Góc hợp với Mặt trăng
Góc hợp với sao Thủy
Góc hợp với sao Kim
Góc hợp với sao Hỏa

__

Tất cả các bài đều được dịch với sự đồng ý của tác giả.